Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Ερώτηση-Αίτηση καταθέσεως εγγράφων από την Χ.Γιαταγάνα για το Μπενάκειο και τα 11,5 εκ. του αδελφού του πρωθυπουργού!

 


Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων κατέθεσε η Χρυσούλα - Μαρία Γιαταγάνα Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για την Αύξηση της Επιχορήγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα το συγκεκριμένο Ινστιτούτο αποτελεί μοναδική εξαίρεση, αφού κατάφερε όχι μόνο να μην υποστεί μείωση εσόδων, αλλά να πάρει μεγαλύτερη επιχορήγηση από το 2010 και τελικά να αυξήσει τα έσοδά του κατά 87%!
 
Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης και της Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων.
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
Προς τους Υπουργούς:
 
 1. Οικονομικών
 2. Εσωτερικών
 3. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 
ΘΕΜΑ: «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο – Αύξηση Επιχορήγησης σε περίοδο οικονομικής ύφεσης»
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου:
 
«Το «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο»… πήρε επιχορήγηση 11,5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για τις κτιριακές του ανάγκες.
 
Το «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο» πήρε επιχορήγηση άλλες 600.000 ευρώ για κατασκευή θερμοκηπίου και, άρα, το ινστιτούτο επιχορηγήθηκε συνολικά με 12,1 εκατ. ευρώ…
 
Το 2011 ήταν η χρονιά - κατάρα για τα εθνικά ερευνητικά κέντρα. Το Υπουργείο Οικονομικών τα απειλούσε με συγχωνεύσεις και κλείσιμο, διότι αυτό επέβαλλαν τα Μνημόνια.
 
Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο»!
 
Διότι κατάφερε όχι μόνο να μην υποστεί μείωση εσόδων, αλλά να πάρει μεγαλύτερη επιχορήγηση από το 2010 και τελικά να αυξήσει τα έσοδά του κατά 87%!
 
Το «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο» αναπτύσσει τέτοια δραστηριότητα που καταφέρνει να φτάσει τα έσοδά του στα 7.300.671 ευρώ.
 
Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, το «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο» για το 2012 θα λάβει επιχορήγηση:
 
 • Από τον κρατικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ.
 • Από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς και ειδικούς λογαριασμούς του εξωτερικού 1 εκατ. ευρώ.
 • Από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις, μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες 150.000 ευρώ.
 
Επίσης προβλέπεται να λάβει 250.000 ευρώ από χορηγίες ενώ υπάρχουν και άλλα προβλεπόμενα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ που συνολικά φτάνουν το ποσό των 4.106.250 ευρώ.
 
Από την άλλη τα έξοδα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου αναμένεται να φτάσουν τα 5.808.000 ευρώ.
 
Άρα... Και ερευνητικά προγράμματα... Και έργα από το Υπουργείο... Και έργα από τους Δήμους... Και έργα από άλλους φορείς... Και χορηγίες. Και φυσικά κρατική επιχορήγηση.
 
Και έλλειμμα 1,7 εκατ. ευρώ φέτος!
 
Όπως άλλωστε και πέρυσι!»
 
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
 
 1. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα; Πράγματι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο έλαβε εντός του 2012 επιχορήγηση 11,5 εκατ. ευρώ, από την Περιφέρεια Αττικής για τις κτιριακές του ανάγκες; Ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι κτιριακές ανάγκες;
 2. Πράγματι το ανωτέρω Ινστιτούτο έλαβε επιπλέον 600 χιλ ευρώ για κατασκευή θερμοκηπίου; Εάν ναι, πότε ακριβώς έλαβε αυτό το ποσό και από ποιόν φορέα; Πού θα κατασκευαστεί το συγκεκριμένο θερμοκήπιο, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του και ποιο το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσής του;
 3. Ποιος φορέας ελέγχει, με ποια κριτήρια και με ποια διαδικασία τις εργασίες για τις οποίες χρηματοδοτήθηκε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Κτιριακές ανάγκες και κατασκευή θερμοκηπίου);
 4. Ποιες άλλες επιχορηγήσεις έχει λάβει το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, από ποιους φορείς και για ποιες αιτίες;
 5. Τι είδους και τι ύψους επιχορηγήσεις προβλέπεται να λάβει το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για το έτος 2013, από ποιους φορείς και για ποιες αιτίες;
 6. Ποια άλλα ερευνητικά κέντρα έχουν λάβει επιχορήγηση εντός του 2012, από ποιους φορείς του δημοσίου και για ποιες αιτίες;
 7. Πόσα από τα ανωτέρω ερευνητικά κέντρα έχουν αυξήσει την επιχορήγηση που λαμβάνουν και σε ποιο ποσοστό στην τελευταία τριετία (2010 έως 2012);
 8. Τι είδους και τι ύψους επιχορηγήσεις προβλέπεται να λάβουν τα ανωτέρω ερευνητικά κέντρα για το έτος 2013, από ποιους φορείς και για ποιες αιτίες;
 
Επίσης καλούνται οι κ.κ. Υπουργοί να μου χορηγήσουν τα ακόλουθα έγγραφα:
 
 1. Την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά της που κατέθεσε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο προκειμένου να λάβει την επιχορήγηση των 11,5 εκατ. ευρώ.
 2. Την απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω επιχορήγηση και κάθε σχετικό έγγραφο του φακέλου.
 3. Την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά της που κατέθεσε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο προκειμένου να λάβει την επιχορήγηση των 600 χιλ. ευρώ για κατασκευή θερμοκηπίου.
 4. Την απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω επιχορήγηση και κάθε σχετικό έγγραφο του φακέλου.
 5. Για κάθε άλλη επιχορήγηση κατά το διάστημα της τριετίας 2010 - 2012 που έλαβε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο πλήρη στοιχεία του αντίστοιχου φακέλου.
 
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012
 
Η Ερωτώσα Βουλευτής
 
Χρυσούλα – Μαρία Γιαταγάνα
Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ...