Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ;


γράφει ο Δημ. Αντωνίου, ιατρόςΟρισμός: Η Συνθήκη της Λισσαβώνας θα αναφέρεται ως «Συνθήκη» και το Καταστατικό της Κεντρικής Ευρωπαικής Τράπεζας ΚΕΤ-ECB) ως «Καταστατικό»Ι) Αντι-Ευρωπαιστής: Η ΚΕΤ απαγορεύει στο Καταστατικό της (αρ. 21.1 του Καταστατικού και αρ. 123.1 της Συνθήκης) να δανείζει τις κυβερνήσεις με υπεραναλήψεις (overdraft) κι άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις (νομισματική επέκταση) κι έτσι δεν λειτουργεί ως «δανειστής τελευταίας καταφυγής», με αποτέλεσμα, τα ελλείμματα να καλύπτονται μόνο από εξωτερικό δανεισμό με δυσβάσταχτους όρους (υψηλά επιτόκια).  
Απάντηση:  α) Λάθος, στο άρθρο 14.4 του Καταστατικού της η ΚΕΤ και στο άρ. 123.2 της Συνθήκης (*) επιτρέπει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να λειτουργούν κατά παρέκκλιση του άρ. 21.1 του Καταστατικού ασκούν μια επεκτατική νομισματική πολιτική και να λειτουργούν ως «δανειστές τελευταίας καταφυγής», δυνατότητα που μπορεί να ακυρωθεί μόνο με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του ΔΣ της ΚΕΤ. 

β) με το αρ. 21.3 του Καταστατικού, εξαιρούνται από τους περιορισμού των άρ. 21.1 του Καταστατικού και του αρ. 123.1 της Συνθήκης, τα πιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν στο δημόσιο!, τα οποία αντιμετωπίζονται από την ΚΕΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ως ιδιωτικά !! (αρ. 3, 14.4,18, 19, 20, 21.3, 28, 29, 30.1, 30.2, 30.3, 32). Παράδειγμα η Γερμανική τράπεζα Kfw, η οποία δανείζεται με το βασικό επιτόκιο της ΚΕΤ (0.75% τώρα) και είτε καλύπτει τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος  της Γερμανίας, είτε δανείζει τις άλλες χώρες με πολύ υψηλότερο επιτόκιο (4.25% στην Ελλάδα με το 1ο Μνημόνιο!). Γιατί δεν το κάνουν και οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτό?...

(*) όπως και στο αρ.42 της Συνθήκης για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής.

γ) ήδη η ΚΕΤ αγοράζει απεριόριστα από την πρωτογενή αγορά ομόλογα της Ισπανικής και Ιταλικής κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των αρ. 21.1 του Καταστατικού και του αρ. 123.1 της Συνθήκης, όπως ακριβώς κάνει και η FED των ΗΠΑ επί 5 χρόνια τώρα!, η οποία αγοράζει κρατικά ομόλογα αξίας 85 εκατ. δολαρίων κάθε μήνα !

δ) Η ΚΕΤ χρηματοδοτεί το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα της Ελλάδος, δια της έμμεσης χρηματοδότησής της του ΕSM (EFSF), κατά παρέκκλιση των αρ. 21.1 του Καταστατικού και αρ. 123.1 της Συνθήκης.

ε) Ήδη μελετάται-μετά την ενοποίηση του ελέγχου των εθνικών τραπεζών από την ΚΕΤ εντός του 2013- η έκδοση ευρωομολόγων (Eurobonds), eurobills και redemption funds, για την χρηματοδότηση από την ΕΕ, των δημοσιονομικών χρεών των κρατών-μελών της ΕΕ. 

στ) Η ΚΕΤ επιτρέπει στις εθνικές κυβερνήσεις να εγγυώνται (με ομόλογα εγγύησης) στην ΚΕΤ, την δανειοδότηση από την τελευταία, των εθνικών ιδιωτικών τραπεζών, οι οποίες με την σειρά των, δανείζουν τις κυβερνήσεις των, καλύπτοντας τα ελλείμματά των. Αυτός είναι ένας-ανεπίσημος-αλλά σημαντικός τρόπος έμμεσης (τριγωνικής) χρηματοδότησης των εθνικών κυβερνήσεων και νομισματικής επέκτασης από την ΚΕΤ !   

ζ)  Στο άρθρο 21.2 του καταστατικού της,  η ΚΕΤ επιτρέπει την λειτουργία της ως fiscal agent. Τα κέρδη από την λειτουργία της αυτή τα μοιράζει στα κράτη-μέλη (αρ.32 του Καταστατικού).
6) Οι όροι του Μάαστριχτ για καθορισμό ανωτάτου πλαφόν δημοσιονομικών ελλειμμάτων μέχρι 3% του ΑΕΠ και Δημόσιου Χρέους μέχρι 60% του ΑΕΠ, επαναφέρουν τον κανόνα του χρυσού, με όλες τις ιστορικά δυσμενείς συνέπειες που περιγράψαμε. Απάντηση: Ήδη οι όροι και τα όρια αυτά έχουν ελαστικοποιηθεί, όπως γνωρίζουμε όλοι, από τον Μάρτιο του 2005. Το πλαφόν του 3% και 60% επί του ΑΕΠ, του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους αντίστοιχα, διατηρούνται, αλλά τώρα η απόφαση για να κηρυχθεί μια χώρα σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος (αρ.126 της Συνθήκης), λαμβάνονται υπ` όψη παράμετροι όπως, η πορεία του κυκλικά προσαρμοσμένου κεντρικού ευρωπαικού προυπολογισμού, το ύψος του χρέους, η διάρκεια της ύφεσης και της αργής ανάπτυξης, και η πιθανότητα το έλλειμμα να σχετίζεται με τις διαρθρωτικές αλλαγές για την αύξηση της παραγωγικότητας (structural deficit). Οι κανόνες αυτοί, μέρος του Stability and Growth Pact (SGP)(1998) αποφασίστηκαν στο Συμβούλιο των Υπουργών τις 22-23 Μαρτίου 2005, ενώ και το SGP τροποποιήθηκε ως Six Pack το 2011.
II) Αντι-Ευρωπαιστής: H ΚΕΤ, είναι ανεξάρτητη (αρ. 7, 9 του Καταστατικού και 127-133 της Συνθήκης), να εποπτεύει την σταθερότητα των τιμών και την σταθερότητα της ισοτιμίας του ευρώ (αρ. 2, 3, 25, 31 του Καταστατικού και αρ. 3 και 129 της Συνθήκης). Η περιοριστική νομισματική της ΚΕΤ καθορίζεται με τα άρ. 2, 3, 18, 19, 20, 21.1, 28, 29, 30.1, 30.2, 30.3, 32, δια των οποίων καθορίζεται η παρεχόμενη της εθνικές κεντρικές τράπεζες ρευστότητα (νομισματική επέκταση) ανάλογη του ΑΕΠ των χωρών των! Απάντηση:  Μερικώς λάθος: H ΚΕΤ δεν είναι και τόσο ανεξάρτητη ! Σύμφωνα με το άρ. 40 του Καταστατικού και του αρ. 129.3 της Συνθήκης,  μεταξύ άλλων, τα άρ. 18,19, 32 του Καταστατικού (σημαντικά για την ρευστότητα) μπορούν να αλλαχθούν με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, με πρόταση του Συμβουλίου και της Επιτροπής ! Εξ άλλου, το Καταστατικό παρατίθεται σε Πρωτόκολλο που προσαρτάται στην Συνθήκη (αρ. 129.2 της Συνθήκης και γενικότερα τα αρ. 127-133). Αντίστροφα: Κατά το άρ.41 του Καταστατικού και του αρ. 129.4 (και 127.4) της Συνθήκης, η ΕΕ υιοθετεί (adopt) –μεταξύ άλλων –και τα εξής άρθρα του Καταστατικού, που επίσης είναι σημαντικά για την εφαρμοζόμενη νομισματική πολιτική της ΚτΕ: αρ. 4, 19, 20. 28, 29, 30.

Συνεπώς η νομισματική πολιτική της ΚΕΤ, ουσιαστικά βρίσκεται υπό την κυριαρχία της Πολιτικής.


(απόσπασμα από το άρθρο μου: «Διάλογος μεταξύ ενός Φιλο-Ευρωπαιστή κι ενός Αντι-Ευρωπαιστή», από την μελέτη μου: «Είναι έξυπνος ο Καπιταλισμός…Ηλίθιε Κομμουνιστή!»).


BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α:1) Το «δόγμα Calvo»: H Μονομερής διαγραφή του εξωτερικού χρέους στο Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο-Η έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος (δικό μου άρθρο, γράφει ο Δημ. Αντωνίου) β) Grexit: Η μελέτη Wolfson Economic Prize 2012 σε pdf:
Συναφή άρθρα μου:1) Πως καλύπτεται το δημοσιονομικό έλλειμμα
2. Πώς καλύπτεται το Δημοσιονομικό Έλλειμμα και το Δημόσιο Χρέος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Β:        

                                  

1. Θοδωρής Αθανασιάδης: «Aνατομία του Νεοφιλελευθερισμού», Πάτρα,

Εκδόσεις: CaptainBook.gr, 2012, online free book:

Treaty of Lisbon (Συνθήκη της Λισαβώνας στα Αγγλικά)
(Συνθήκη της Λισαβώνας στα Ελληνικά)
(Συνθήκη της Λισαβώνας στα Ελληνικά) (στην ένδειξη «τηλεφόρτωση»
ECB Stature (Καταστατικό της Ευρωπαικής Κεντρικής τράπεζας στα Αγγλικά)
ECB History and Functions in English
Έλεγχος κι έκδοση τραπεζογραμματίων από την ΕCB
(Καταστατικό της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας)Που θα με βρείτε:

www.zoidosia.blogspot.com (το blog μου)Δημ. Αντωνίου, τηλ. 22210-62743 και  697-3689364

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ...