Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Ανδρέα Εμπειρίκου: «Μία ριξιά ζαριών δεν καταργεί ποτέ την τύχη»Όχι
Δεν είναι το «art pour l’ art»

Η ανωτέρα εκδήλωσις των ποιητών και των ανθρώπων
Ούτε ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός που είναι απλώς πολιτική
Ούτε η τέρψις τάξεων προνομιούχων
Δεν είναι αυτά ο προορισμός των ποιητών
Γιατί δεν είναι δυνατόν
Με την αφηρημένη μόνον ομορφιά
Ή με την συμβατικώς παραστατική 
Ή με το «όπερ έδει δείξαι» μόνον ή το «γαρ»
Να αντικατασταθούν ή να πνιγούν των ενορμήσεων οι ώσεις
Αφού ο λόγος δεν είναι λογική
Αφού το κάλλος δεν είναι αισθητική
Και το καλόν δεν είναι ηθική
Αφού «un coup de dés jamais n’ abolira le hasard»
Αφού έν σπερματόζωον μονάχα αρκεί
Να γονιμοποιηθή το ωάριον της γυναικός ή ο λόγος
Αφού μόνον ο έρωτας τον θάνατον νικά
Θα ’ναι η ποίησις σπερματική
Απόλυτα ερωτική
Ή  δεν  θα  υπάρχη.


Συλλογή: «Αι γενεαί πάσαι ή Η σήμερον ως αύριον και ως χθες»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ...