Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Δημ. Αντωνίου: Σχέδιο Νόμου για την Εξαπάτηση Εκλογέων


Δεν το βάζουμε κάτω. Αφού η Βουλή των προσκυνημένων αρνείται να διατελέσει το έργο της, αναλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες !

Εισαγωγικό σημείωμα "Ενωμένοι Έλληνες":

Αφού τελικά στο κοινοβούλιο των προσκυνημένων και των "προθύμων" βουλευτών της Τρόικας δεν ψηφίζεται ουσιαστικά κανένα φιλολαϊκό μέτρο, οι αφυπνισμένοι και πατριώτες πολίτες βάζουμε τέλος στη σιωπή και πέρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας.

Στήνουμε την δική μας βουλή, κι από εδώ, τη δική μας γωνιά Εθνικής Αντίστασης σας παρουσιάζουμε αποκλειστικά το πρώτο σχέδιο νόμου, γραμμένο από τον κ.Δημήτριο Αντωνίου, το οποίο και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο νόμου αυτό έχει θέμα την προστασία των εκλογέων από την προεκλογική εξαπάτηση των πολιτικάντηδων.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

από Δημ. Αντωνίου, ιατρό

ΠΚ 162Α: ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ, ΕΚΒΙΑΣΗ, ΑΠΕΙΛΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ
Ο γιατρός με τον Λουκάνικο (Σύνταγμα 7ος/2011)
1.α. Όποιος, με σκοπό να μεταβάλει και νοθεύει παράνομα το αληθινό εκλογικό φρόνημα των εκλογέων, για  να αποκομίσει ο ίδιος, το κόμμα του, ή άλλη συλλογικότητα, ή τρίτος, άτομο ή κόμμα, ή για να βλάψει εκλογικά άλλον, ατομικά, ή ως κόμμα, ή άλλη συλλογικότητα  εκλογικό όφελος, παρουσιάζει στο λαό, ή σε πολίτη, δημόσια ή ιδιωτικά, με οποιοδήποτε τρόπο, εν γνώσει του ψευδείς ειδήσεις και γεγονότα, μελλοντικά συμβάντα (συμβεβηκότα), ως αληθή, ή αθέμιτα αποκρύπτει ή παρασιωπά αληθινά γεγονότα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων κατ` άρθρο 61, 63 ΠΚ. Με την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, ο καταδικασθείς τίθεται σε προσωρινή αργία από το δημόσιο, αξίωμα, λειτούργημά του ή θέση του, β. Ομοίως, όποιος δεσμευτικά ως προς την εκπλήρωσή των, προαναγγέλλει, εξαγγέλλει, υπόσχεται και βεβαιεί για θετική ή αρνητική εξέλιξη, στα πλαίσια της εφαρμοσμένης πολιτικής, υποσχέσεις, βεβαιώσεις προγράμματα και μέτρα στο μέλλον, τα οποία είναι εκ των προτέρω  εν γνώση του ανεφάρμοστα στην πράξη, ή συνεπάγονται, χωρίς να προκύψουν κατά την εφαρμογή των έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα έξω από την σφαίρα της επιρροής των υπαιτίων και σύμφωνα με την κοινή ανθρώπινη εμπειρία, ιστορία, πρακτική, ηθική και επιστήμη, αποτελέσματα αντίθετα από τα προαναγγελθέντα και υπεσχεμένα, γ. Η απόπειρα εφαρμογής των πρώτων, ή η εφαρμογή των δεύτερων εξαγγελιών του εδ. β, συνιστά ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση, δ. Ομοίως, όποιος, χωρίς να τα προαναγγείλει ή υποσχεθεί, εφαρμόζει προγράμματα και μέτρα των εδαφίων β και γ και με τις προυποθέσεις βούλησης του εδαφίου α, ε, είναι δυνατή, πληρουμένων και των λοιπών προυποθέσεων του νόμου και η αληθής συρροή (σώρευση) εγκλημάτων παράβασης του παρόντος άρθρου και του άρθρου ΠΚ 386 (απάτη).

2. Η αθέτηση εκπλήρωσης των εξαγγελιών, υποσχέσεων και η μη-επιβεβαίωση (πραγμάτωση) των υπεσχεμένων αποτελεσμάτων των εξαγγελιών, βεβαιώσεων, προγραμμάτων και μέτρων, της παρ.1, λόγω αιτίων τις οποίες οι υπαίτιοι όφειλαν να γνωρίζουν, εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου αυτού και δεν συνιστούν καθ` ουδένα τρόπο ελαφρυντικά.

3. α. Ομοίως με την παρ.1, όποιος εν γνώσει του, με πρόθεση και με κίνητρα της παρ.3 αποκρύβει, ή αποδίδει σε άλλους, την ύπαρξη προβλημάτων υγείας, σωματικής και ψυχικής, ή τρίτου (ων), τα οποία τον καθιστούν ανίκανο, αναποτελεσματικό κι επικίνδυνο για ην χώρα και τα συμφέροντα του λαού κατά την άσκηση των δημόσιων λειτουργημάτων του τα οποία αναλαμβάνει εκλεχθείς δια των εκλογών ή διορισθείς σε τέτοιες θέσεις (υπουργοί), β. ομοίως με το εδ. α, όποιος αποκρύβει με πρόθεση αμετάκλητες καταδίκες για τον ίδιο ή για άλλους για κακουργήματα, ή ψευδώς και με πρόθεση αποδίδει σε αυτούς τέτοιες καταδίκες.

4. Τα ψευδή γεγονότα, μελλοντικά συμβάντα (συμβεβηκότα), υποσχέσεις, βεβαιώσεις για θετική ή αρνητική εξέλιξη, προγράμματα, μέτρα των παρ.1 και 2 αφορούν:α. τις παρούσες και μελλοντικές εθνικές ελπίδες πόθους, οράματα και φόβους, τις διεθνείς σχέσεις και διεκδικήσεις της χώρας (επί τα χείρω ή βελτίω) με άλλες χώρες, την υφισταμένη ή μελλοντική της συμμετοχή της ή αποδέσμευση ή αποχώρηση, ή αποπομπής της σε και από Διεθνείς Οργανισμούς, Συμμαχίες κι Ενώσεις, στην υφισταμένη ή μελλοντική, παντός είδους,  ισχύ, ενεργοποίηση ή καταγγελία των παντός είδους, Διεθνών Συμβάσεων και Συμφωνιών και Συμβολαίων  της, β. την υφισταμένη και μελλοντική οικονομική κατάσταση της χώρας γενικά (επί τα χείρω ή βελτίω), ή των ελλήνων πολιτών ατομικά, τα μελλοντικά αποτελέσματα της ασκουμένης οικονομικής πολιτικής, αυτόνομα ή σε σχέση με την διεθνή οικονομία και συνθήκες, γ. οι ποινές παράβασης των εδ.α και β, είναι αυτές της παρ.1α,
δ. την υποχρέωση εκπλήρωσης ή μη, άμεσης ή μελλοντικής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τους πολίτες. Στην τελευταία περίπτωση, εξαρτωμένης εκ των υστερόχρονων (μετέπειτα) πράξεων του υπαιτίου και πληρουμένων και των λοιπών προυποθέσεων του νόμου, είναι δυνατή και η αληθής συρροή (σώρευση) εγκλημάτων παράβασης του παρόντος άρθρου και των άρθρων ΠΚ 375 (υπεξαίρεση) και 386 (απάτης) (διπλός παράνομος σκοπός και αποτελέσματα)..  Στην περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδ.δ, οι ποινές είναι σωρευτικές.

5. Εάν τα ψευδή γεγονότα, εξαγγελίες, υποσχέσεις, βεβαιώσεις, προγράμματα, μέτρα των παρ.1 και 2, επιφέρουν: α. φόβο, ανησυχία, ή φόβο εξ απειλής κινδύνου κατάλυσης θεμελειωδών άρθρων του Συντάγματος ή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος από εσωτερικούς ή εξωτερικούς κινδύνους (ΠΚ 333), ή σε συνδυασμό αυτών, ή κίνδυνο απώλειας ή κατάλυσης των Συνταγματικών, Απαράγραπτων, Αυτονοήτων, Ατομικών και Πολιτικών, ρητών και αρρήτων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (δικαστικής προστασίας, εργασίας, ασφάλειας, παιδείας, ελευθερίας, ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης και τελείωσης, προστασίας της οικογένειας κ.α.), ή ωσαύτως,  β. ανησυχία, ατομική και γενικότερη για την ατομική του καθενός και της χώρας γενικότερα τύχη της, σε όλα τα επίπεδα και θέματα της ύπαρξής της, την έκπτωση του ηθικού του λαού, τον κίνδυνο ασφάλειας υγείας, της ζωής και ακεραιότητάς του και ιδιοκτησίας, ή γ. αφορούν την επιδείνωση της στρατιωτικής και αμυντικής ικανότητα και θωράκιση της χώρας, τον κίνδυνο ή απειλής πολέμου, ή άλλων εξωτερικών κινδύνων, ή την, με οποιοδήποτε τρόπο, επιδείνωση της διεθνούς πολιτικής, στρατιωτικής και γεωστρατηγικής κατάστασης και θέσης της χώρας, ο υπαίτιος τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη και πρόσκαιρη  στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων κατ΄ άρθρο 60  ΠΚ, η με αυτοδίκαιη στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων κατ άρθρο 59 παρ.2 ΠΚ. Η οποιαδήποτε ποινή, συνοδεύεται με πρόστιμο τουλάχιστον 200.000 ευρώ υπέρ του δημοσίου, εις ολόκληρον από τον καθένα των υπαιτίων. Με την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, ο καταδικασμένος τίθεται σε προσωρινή αργία από το αξίωμα, ή θέση του,επιπλέον δε η έφεση επί της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και η τελεσίδικη ποινή δεν είναι εξαγοράσιμη, δ. οι επί τα βελτίω ψευδείς εξαγγελίες, υποσχέσεις, βεβαιώσεις, προγράμματα, μέτρα και φερόμενα ως γεγονότα, που αφορούν τα θέματα των εδαφίων α,β,γ, της παρούσης παραγράφου, τιμωρούνται κατά τις παραγράφους 1α.

6. O υπαίτιος (υπαίτιοι) τιμωρούνται με τις ποινές της παρ.5, όταν
με σκοπό να αποκομίσει παράνομο εκλογικό όφελος, μεταχειρίζεται πράξεις που  συνιστούν αυτοτελώς και παράβαση των άρθρων  ΠΚ 190 (διατάραξη ειρήνης πολιτών), 191 (διασπορά ψευδών ειδήσεων)  192 (πρόκληση διχόνοιας μεταξύ των πολιτών) κι αντίστροφα (5α) (διπλό παράνομο αποτέλεσμα). Στην περίπτωση αυτή, όλα τα παραπάνω εγκλήματα δικάζονται αθροιστικά κι αυτοτελώς (αληθής συρροή εγκλημάτων) και οι αθροιστικές (σωρευτικές) για τα τρία τελευταία εγκλήματα προστίθενται στις ποινές της παρ.5. 

(6α). Εάν στα εγκλήματα των άρθρων ΠΚ190 (διατάραξη ειρήνης πολιτών), 191 (διασπορά ψευδών ειδήσεων), 192 (διχόνοια μεταξύ των πολιτών) εις βάρος των πολιτών, συντρέχουν επιπλέον και ταυτόχρονα και οι προυποθέσεις των άρθρων 1,2  του παρόντος άρθρου (δηλ. ο υπαίτιος με σκοπό να αποκομίσει παράνομο εκλογικό όφελος), αυτά δικάζονται κατά το παρόν άρθρο με τις προβλεπόμενες στην παρ.5 ποινές (διπλό παράνομο αποτέλεσμα). Στην περίπτωση αυτή, όλα τα παραπάνω εγκλήματα δικάζονται αθροιστικά κι αυτοτελώς (αληθής συρροή εγκλημάτων) και στις ποινές της παρ.5 προστίθενται αθροιστικά (σωρευτικά) και οι ποινές για το καθένα των παραπάνω εγκλημάτων αυτοτελώς.

7. O υπαίτιος (υπαίτιοι) τιμωρούνται με τις ποινές της παρ.5, όταν με σκοπό να αποκομίσει παράνομο εκλογικό όφελος, μεταχειρίζεται κατά των εκλογέων, ατομικά, ή συλλογικά, πράξεις που συνιστούν αυτοτελώς και παράβαση των άρθρων  ΠΚ 161 (βία  ή απειλές βίας κατά εκλογέων), 330 (παράνομη βία, άσκηση σωματικής βίας, ή απειλή σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης), 333 (απειλή) και τις πράξεις του άρθρου 385 παρ.1β (εκβίαση). Στη περίπτωση αυτή, πληρουμένων και των λοιπών προυποθέσεων του νόμου(διπλός παράνομος σκοπός και αποτελέσματα), είναι δυνατή και η για αληθή συρροή (αθροιστικά) αυτοτελή εκδίκαση των εγκλημάτων αυτών (αληθή συρροή εγκλημάτων), όπως και για την υλοποίηση της απειλής σωματικής βίας, ή άλλης παράνομης πράξης (διπλός παράνομος σκοπός). Στην τελευταία περίπτωση (της αληθούς συρροής) οι ποινές είναι αθροιστικές (σωρευτικές) και προστίθενται σε αυτές της παρ.5.

8. Οι πράξεις και παραλείψεις του παρόντος άρθρου συνιστούν πολιτικά εγκλήματα (Συντ.52) και δικάζονται από τα αρμόδια Ορκωτά Κακουργιοδικεία του, αποτελούμενα από τακτικούς δικαστές, σύμφωνα με το άρθρο 97 Συντ.

9. Οι πράξεις και παραλείψεις του παρόντος άρθρου είναι διαρκή εγκλήματα, διότι ως συνεπαγόμενα νόθευση και μη ελεύθερη εκδήλωση της λαικής θέλησης, ως εκδήλωσης της λαικής κυριαρχίας (Συντ.52) και τελικά καθεστώς σφετερισμού νόθευσης και  της λαϊκής κυριαρχίας, η προθεσμίας της παραγραφής των αρχίζει μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία.
{Η διάταξη αυτή βρίσκεται σε αρμονία με τη διάταξη του άρθρου 120 § 3 του Συντ. κατά το οποίο: «ο σφετερισμός με οποιοδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος».
Επίσης εναρμονίζεται με τη διάταξη του άρθρου 137 Δ § 3 ΠΚ που προστέθηκε στον ΠΚ με το ν. 1500/84 για τον ποινικό κολασμό των βασανιστηρίων, η οποία επίσης προβλέπει, ότι αν τα βασανιστήρια κλπ τελούνται υπό καθεστώς σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας, η προθεσμίας της παραγραφής αρχίζει μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία}.

10. Επειδή οι πράξεις αυτές, είναι εκτός των πλαισίων της άσκησης των νόμιμων καθηκόντων των βουλευτών και υπουργών (άρθρα 59-62 και 86 Συντ.), δικάζονται κατά τον νόμο αυτόν.

11. α. Οι διατάξεις του άρθρου 137Δ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και στις παραπάνω περιπτώσεις του άρθρου τούτου, β. τα άρθρα ΠΚ 20, 21, 22, 24, 25, δεν εφαρμόζονται στο παρόν άρθρο.  

12. Οι υποθέσεις κρίνονται κατεπείγουσες και η τελεσίδικη απόφαση εκδίδεται εντός 2ετείας από της τελέσεως της πράξης. Δικαίωμα μήνυσης έχουν όλοι οι έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες πολίτες, ατομικά ή συλλογικά. Η μήνυση κατατίθεται ατελώς.

Άλλα σχετικά άρθρα: ΠΚ 158 (νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας), 159 (δωροδοκία κατά την εκλογή ή ψηφοφορία), 161 (βία κατά τις εκλογές), 162 (εξαπάτηση εκλογέων), 164 (νόθευση της εκλογής), 165 (δωροδοκία κατά τις  εκλογές), ΠΔ 265/1989 (κωδικοποίηση για της εκλογή βουλευτών) και ΠΚ 14, 15, 26, 27, 28  και (τα μη εφαρμοστέα άρθρα)  20, 21, 22, 24, 25.

Δημ. Αντωνίου 


Σ.Σ. του blog: Διαβάστε και τις υπόλοιπες αναρτήσεις του κ.Αντωνίου ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ...