Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Δ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟIΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
από Δημ.Αντωνίου, ιατρό


 2η απάντηση από τις ΗΠΑ

From secretary2@allpartysystem.org, Τετάρτη 15.08.2012, 5.42 πμ.
Disappointed you???
Do not be sad..  for I offer Greece and all nations a way to restore sovereign freedom, and renewed concepts of freedom for their peoples.
I wrote the following to your government and many media outlets..  and need someone with a pair, to help push this in Greece.
To the government of Greece,
To the Hellenic Republic Ministry of Interior,
To all the people of Greece,

I have written several letters to your nation in an effort to assist you in solving your major economic problems....  As you have a new government, I send this letter again, in hopes that your new leaders will have the wisdom to use this to bring solution to your many economic problems.
From : Mosheh Thezion, Caliph of god, previously a candidate for U.S. President in 2012.
Concerning, my plans to solve all the problems of the world.
It would seem your government has not chosen to take my advice thus far and perhaps it is my fault for not making myself clear.

Let me presume for a moment that your government 'had' asked me for detailed advice as to HOW TO GET OUT OF YOUR ENDLESS DEBT PROBLEMS... and satisfy the people by exchanging one benefit for another...  where the new benefit involves work, and lots of it.
I would then suggest to you, if you showed me the respect to ask... (Which you have not.)
1) First of all, your Electricity / oil / Natural gas, export-import balances are way out of wack, and that is just bleeding your nation dry, and you must do everything in your power to both produce your own fuels, and reduce its wasted use. In other words, you must plug the drains out of your nation, so that the wealth remains in Greece.  (This means starting a long term policy to build up your production, one way or another.)

2) The general imports your nations imports, such as machinery, transport equipment, fuels, chemicals, should all be made in Greece, and you should start a policy to do exactly that over time, via a deliberate build up policy.

3) I would recommend paying off your entire national debt obviously, as I discuss here -->  http://mosheh.org/Currency.html.

Which basically means, your sovereign nation grows some balls, and you stand up to the bankers and creditors, and you say clearly.. "Greece is a sovereign nation, and we here-by demand to be free from eternal debt currency.".. and you use the exact same methods I propose for the USA...  Which is to say, you recognize the massive wealth potential which is bellow your feet...  I.e..  if Greece built many deep earth mine shafts, then the shafts give Greece access to all the layers of rock, and all its variety and virtually endless mineral wealth, as well as setting up the basis for long term geothermal power plant development from the resulting deep earth shafts.  Noting of course the tectonic nature of Greece, and the potential difficulties.    It is in this way by recognizing the wealth potential of Greece, that your sovereign government can create futures based security certificates representing that wealth and use it, to BOTH.. PAY OFF YOUR ENTIRE NATIONAL DEBT, AND.. re-value all Greek money to a new stable value...  and then... lead the world.

4)  As part of that resource management and futures based investment potential, Greece has one very unique and valuable thing which is the ocean and coast line, to which I propose massive investments into port operations to include deep sea mining, and various large scale ocean farming efforts, not to mention greatly expanded above / bellow ocean tourism. 

5)  Also... presuming your nation has balls and can stand up to the bankers, then you can free your self of debts, and return sanity to your nation as you begin new expansion programs which would directly benefit all the industries of your nation such as..tourism, food processing, textiles, chemicals, metal products; mining, and petroleum.  MEANING, you can re-organize banking to be more favorable to business in lending, meaning, easier lending to business, with less interest.

Which is to say... That if you have the balls to free your people from debt, then you can set up a new banking system which fits with the laws of god, as your nation is very religious.
The Bible has lending laws, which forbid profiting off of loan sharking to a brother,

(Deu 23:19) Thou shalt not lend upon usury to thy brother; usury of money, usury of victuals, usury of any thing that is lent upon usury:
(Deu 23:20) Unto a stranger thou mayest lend upon usury; but unto thy brother thou shalt not lend upon usury: that the Lord thy God may bless thee in all that thou settest thine hand to in the land whither, thou goest to possess it.
And then it was Jesus who said the whole world are his brethren, brothers, and that we are to treat each other as one family under god our heavenly father, and as such the lending laws apply, meaning it is against god's law to loan shark to each other, and to profit off of loans to each other, because family doesnt do that, family helps each other.
Therefore, all the interest based currency, and interest based lending and investing into other peoples debts, is a direct violation of the laws of God, IF YOU RESPECT JESUS, and agree with Jesus, and so, Christians and Muslims cannot say the modern currency or banking system is in anyway godly, IN FACT IT IS DIRECTLY UN-GODLY, by its deliberate defiance of any semblance of brotherhood, and its existance as legalized loan sharking for profit, with no recognition of god's law.
Now... I would not suggest we follow biblical doctrine blindly...
But think....  The Usury (lending) laws in the Torah, prevented Jew from Abusing Jew, and mandated that in lending Jew can ONLY help Jew... NOT ROB EACH OTHER..
THAT.. IS JUST GOOD BUSINESS...  a good business plan for any ONE people.

6) And of course during these changes your new sovereign government would have massive investment capital to expand production of all Greece resources such as lignite, petroleum, iron ore, bauxite, lead, zinc, nickel, magnesite, marble, salt, hydropower potential, and potential ocean based energy / mineral resources.  

7) As presently Greek agriculture products include wheat, corn, barley, sugar beets, olives, tomatoes, wine, tobacco, potatoes; beef, and dairy products, I would propose a major push to develop gardens all across the nation, such that all new trees planted should be fruit trees, and berry bushes, and otherwise food should be grown in place of grass on lawns and on roofs, and in every conceivable way Greece should be encouraged to become completely self sufficient, which not only secures the nations local economy, and prevents economic drains, but also encourages a more plant based diet.

8) Now of course, it will take some serious balls to stand up to and deal with the bankers, and all I can say if if your having trouble, then just ask myself for help.
As I have been trying to explain there is every reason for the bankers to adopt and vote for my policy proposals, because not only do they(bankers) get a big immediate pay day, but they are given new and better avenues to invest it, so that they can be willing to change the system, as its just good business to do so.

 9)  I could come to Greece to help you, or you can call me anytime 24/7  1-818-397-1352  (USA), or otherwise, if you ignore my offers, then I will continue my work to motivate some other nation to lead the world, if Greece is found to be lead by little girls.

I know you are scared, and very concerned, but its very simple, and all it will take for Greece to become a global leader for a new age, is for you to have the balls to stand up and restore your sovereignty out of bankruptcy, and there is only one way to do that, and I have presented it to you.  Its a good deal, which the bankers won't refuse if you have the balls and the nerve to demand it loudly, before all the world.

If you fail to grow those balls, then you are pussy cowards, who honestly are not worthy of being called little girls.

You deside your own fate, but it sad that the once great Greece is now a willing debt slave to fat global bankers, and that Greek leaders bend over and take it with a smile.

So sad.

Mosheh Thezion
Previously a candidate for U.S. President 2012
P.O. Box 3947
Burbank, CA 91508

P.S. Your country needs two things...  real economic solutions to free themselves of debt...  and a leader like you.

I offer the solution plans... and now all it needs is you.

Mosheh Eesho Muhammad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ...