Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Δημήτρης Αντωνίου: Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα με Τραπεζικό Δανεισμό


γράφει ο Δημήτρης Αντωνίου
Ιατρός, Πρόεδρος του κόμματος "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ"


Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα με Τραπεζικό Δανεισμό

Ο τραπεζικός δανεισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της συνολικής χρηματοδότησης (εσωτερικής και εξωτερικής) του ιδιωτικού τομέα. Τραπεζικός Δανεισμός ιδιωτικού τομέα για το 2013 (από την «Έκθεση της ΤτΕ για την Νομισματική Πολιτική του 2013»):
α) Η ECB-σε συνεργασία με την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) (για μεγάλα έργα υποδομής) και το Ευρωπαικό κι Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (ΕΕΤ) (για τις μικρομεσαίες επενδύσεις)- εκδίδει αναπτυξιακά ομόλογα (δεν απαγορεύεται από το καταστατικό της), τα οποία χρεώνονται σε χρεωστικούς λογαριασμούς της των κρατών-μελών στα οποία διατίθενται τα ομόλογα αυτά. Και τα κεφάλαια αυτά συνιστούν την εθνική συμμετοχή τα ευρωπαικά αυτά αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία φυσικά συμπληρώνονται με κεφάλαια από τον ευρωπαικό προυπολογισμό, π.χ. 8% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Τα παραπάνω αναπτυξιακά ομόλογα της ECB, αποπληρώνονται απευθείας από τα έσοδα των επενδύσεων αυτών (όπως ακριβώς γίνεται με τα ομόλογα της ΕΤΕπ) και δεν θα λογίζονται στο δημόσιο χρέος των κρατών στα οποία πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.
β) Από Ιδιωτικές Εμπορικές Τράπεζες
γ) Aπό την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ETEπ) (1.4 δις. σε επιχειρήσεις και 1.5. δις. για εγγυητικές επιστολές τραπεζών σε εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΜΜΕπ και των αδιάθετων κεφαλαίων των Ευρωπαικών Διαρθρωτικών Ταμείων, Trade Finance programme).
δ) Ευρωπαικό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), θυγατρική της ΕΤΕπ. Δανειοδοτήσεις δια μέσου ιδιωτικών τραπεζών. Πρόγραμμα Jeremies and venture capital funds.
ε) Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) (δίδει άτοκα δάνεια εγγυημένα από το ίδιο προς τις ιδιωτικές τράπεζες).
στ) «Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο 2014», με κεφάλαια του ελληνικού δημοσίου, Kfw, χορηγεί δάνεια σε ΜΜΕπ.
ζ) Τιτλοποίηση ?Τραπεζικών Δανείων και πώλησής σε ΜΜΕπ (ΕΤΕπ και ΕΤΑΕ!), εγγυημένα από την ΕΤΕπ .
Συνολικά, η ετήσια εξωτερική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε από 16,4% του ΑΕΠ την περίοδο πριν από την κρίση (2001-2008) σε 2,6% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, ετησίως την περίοδο 2009-2013. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υποχώρησε από 11,7% του ΑΕΠ την περίοδο 2000-2008 σε 0,9% του ΑΕΠ την περίοδο 2009-2013 και -6,8% του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Αντίθετα, η εσωτερική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς υποχώρησε σημαντικά το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στον
ιδιωτικό τομέα και οι εταιρίες μείωσαν τα μερίσματα και καθυστέρησαν επενδυτικά σχέδια. Επίσης σταθερές παρέμειναν και οι καθαρές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τις επιχειρήσεις, παρότι τα ποσά είναι σχετικά μικρά (1,3% του ΑΕΠ το 2012-2013),
η) με χορήγηση ρευστότητα από την ECB και την ΚτΕ με αρνητικά επιτόκια (έκδοση νέου χρήματος).


Πίνακας A Χρηματοδότηση και επενδύσεις ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα  (% του ΑΕΠ)

Χρηματοδότηση                             2001-8 (*)  1ο 6μηνο 2009  1ο 6μηνο 2013
                                          (προ κρίσης)
Τραπεζικός δανεισμός               11.7%       0.9%          -6,8%
Εκδόσεις ομολόγων                   1.3%        0.4%          -0,9%
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου   2.7%        0.8%          -0,1%
Άλλη χρηματοδότηση                 0.7%        0.5%          -0,4%
Αποταμίευση και εσωτερική
χρηματοδότηση                         11.5        10,9%         10,7%
Καθαρές κεφαλαιακές                1.6%        1.3%           1,3%
μεταβιβάσεις (διαρθρωτικά ταμεία ΕΕ)
Συνολική χρηματοδότηση           29.4%      14.8%         3,8%
(*) προ κρίσηςΑπό το βιβλίο του Δημ. Αντωνίου «Ορχούμαι την Οργήν» τ. Β`, 2014


Διαβάστε το α' μέρος: Περί ανάπτυξης χωρίς ξένα κεφάλαια
Διαβάστε το β' μέρος: Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα με Εξωτραπεζικό Δανεισμό
Στο δ' μέροςΔημόσιο χρέος: Πώς δαμάζεται το τέρας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ...